ตั้งอยู่เลขที่ 5 ถนนแจ้งสนิท อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี (34000) 
หมายเลขโทรศัพท์ (045) 255047, 254529, 252566, 251457 
หมายเลขโทรสาร (045) 261077

https://www.google.com/maps/place/%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%84%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%84%E0%B8%AD%E0%B8%B8%E0%B8%9A%E0%B8%A5%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%98%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%B5/@15.2417019,104.8432696,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x3116887898b7c881:0xf02b541f28931f0!8m2!3d15.2416967!4d104.8454583